top of page

Úryvek z rozhovoru s Petrem Vachlerem.

Aktualizováno: 1. 4. 2021Brzy si budete moci přečíst skvělý rozhovor s českým producentem, scénáristou a filmařem Petrem Vachlerem. Rozhovor najdete pod názvem "Nebuďte nabubřelí, milujte nás, jako milujete sebe".


Přečtěte si naše předchozí rozhovory se zajímavými osobnostmi:


«Všechno je všechno, o tom nemůžou být žádné pochyby.» Rozhovor s Matúšem Kocianem.

https://www.chram.eu/post/v%C5%A1echno-je-v%C5%A1echno-o-tom-nem%C5%AF%C5%BEou-b%C3%BDt-%C5%BE%C3%A1dn%C3%A9-pochyby


«Udržet si duševní zdraví vyžaduje duševní zdraví.» Rozhovor s Tomášem Pfeifferem.

https://www.chram.eu/post/udr%C5%BEet-si-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-vy%C5%BEaduje-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-rozhovor-s-tom%C3%A1%C5%A1em-pfeifferem


«Zvířata jsou úžasné bytosti.» Rozhovor s Eliškou a Annou Víravovými.

https://www.chram.eu/post/zv%C3%AD%C5%99ata-jsou-%C3%BA%C5%BEasn%C3%A9-bytosti-rozhovor-s-eli%C5%A1kou-a-annou-v%C3%ADravov%C3%BDmi


«Mít zdravé oči, a přesto nevidět.» Rozhovor s Pavlem Houdkem, autorem knihy Jak na veganství.

https://www.chram.eu/post/m%C3%ADt-zdrav%C3%A9-o%C4%8Di-a-p%C5%99esto-nevid%C4%9Bt


#petrvachler

13 zobrazení0 komentářů
bottom of page