top of page
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png

Zvířata

Bůh miluje celé své stvoření včetně zvířat.

V naší soudobé společnosti jsou však zvířata člověkem vykořisťována a zneužívána na všech úrovních. Volbou veganského životního stylu

(což znamená, že se nejí ani nepoužívá nic,

co je živočišného původu) se nepodílíte

na zbytečném utrpení zvířat

a vzdáváte slávu Božímu stvoření.

      I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí

a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“

      I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých

hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody,

stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců.

Viděl, že to je dobré.

      A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody

v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“

      Byl večer a bylo jitro, den pátý.

      I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, 

plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.

      Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře

i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy

všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. 

Genesis 1:20-25

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny

vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom,

na němž je ovoce vydávající semeno.

To vám bude za pokrm.

 

Genesis‬ ‭1:29‬‬

Zdraví

Máme zodpovědnost se o své tělo dobře starat. To je možné prostřednictvím zdravé a pestré rostlinné stravy.  Původní Boží potravinový plán byl založen na rostlinách a bude tomu tak

i v budoucnu. Volbou zdravého životního stylu ctíte Boha svým tělem.

Lidstvo

Zvířata v hospodářském průmyslu spotřebují

obrovské množství jídla. Tato převážně rostlinná potrava (sója, kukuřice atd.) se pěstuje v masivním měřítku. 

Pokud se místo toho zemědělská půda použije

k pěstování k nakrmení lidí, přispěje to ke snížení celosvětového potravinového problému.

Cti otce a matku,

miluj svého bližního jako sám sebe.

 

Matthew 19:19

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu,

aby ji obdělával a střežil.

Genesis 2:15

Planeta

Bůh nás volá k dobrému spravování. To znamená,

že jsme zodpovědní za to, abychom se o Zemi

dobře starali v každém ohledu.

Dobrá péče o lidi, dobrá péče o zvířata,

dobrá péče o přírodu a životní prostředí. 

Tímto způsobem můžeme plně chválit Boha.

Без названия1169_20211205113834.png
Без названия1169_20211205113834.png

Bůh a svět

bottom of page