Můžeme s čistým svědomím zacházet s bytostí, která cítí bolest i radost, dovede pečovat o mladé, zná smrtelnou hrůzu - jako s kusem dřeva?

Kráva má stejnou škálu citů jako člověk.

Pokusná zvířata trpí stejně jako pokusní lidé. Jakým právem je podrobujeme bolesti? To nám dnes konečně dochází. Vrcholem bude uvědomění, že s ničím nemůžeme zacházet bezohledně.

Etika se rozšiřuje jak na vodě kola.

S každým rozšířením jsme lidštější,

protože úctu přiznáváme všemu stvoření.


                                              Erazim Kohák

Без названия581_20201028124130.png
Без названия820_20210325232826.png
%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%