top of page
Návod k SPOLUžití.jpg

Chrám živočichů

předkládá všem slušným lidem, lidem víry a představitelům

českých a slovenských církví:

 

Návod k SPOLUžití

 

Slovo úvodem

 

Věříme ve výjimečnost člověka - v jeho nekonečnou možnost rozdávat

dobro, lásku i milosrdenství. Ač rozdílného vyznání nebo hodnot, většina

chrání svou rodinu, zastává se slabších nebo odmítá zbytečné zlo i

bolest… Na základě vnitřního přesvědčení a dostupných vědeckých

poznatků předkládáme, že i ostatní zvířata (jakožto součást Stvoření)

jsou stejně jako lidé opatřena vnitřní hodnotou a mají nárok na svobodný,

jim přirozený život. Člověk, na rozdíl od nich, má tu schopnost svobodu

dát a zmírnit tak zbytečné týrání a vykořisťování. Vždyť ve světě stále

narůstajícího násilí vůči ostatním, sobě samým a přírodě, je nutné zbavit

se předsudků a obnovit náš soucit se vším, co má život. Tento závazek

slitování máme možnost projevit u těch nejzranitelnějších mezi námi -

u ostatních živočichů.

 

S vědomím toho, že člověku, jako jedinému druhu na Zemi, je Bohem

uložen závazek péče o všechno Stvoření, jehož podstatnou částí jsou

divoká, domestikovaná a takzvaná hospodářská zvířata, je obzvláště

církvím ukládána povinnost ochrany těchto bezbranných tvorů.

 

Chrám živočichů tak předkládá jednotlivým církvím, jejich čelním

představitelům, všem slušným lidem a lidem víry tento

 

Návod k SPOLUžití:

 

1) uplatňujte svůj vliv při zavádění zákonů na ochranu zvířat proti krutosti,

organizujte programy humánní výchovy, podporujte a propagujte

sterilizaci domácích zvířat a adopci zvířat z útulků

 

2) vzhledem k nesmírnému utrpení takzvaných hospodářských zvířat v

dnešním systému velkochovů a továrních farem a k utrpení zvířat na

kožešinových farmách, čiňte morálně odpovědná rozhodnutí při volbě

potravy a odívání, a to odmítnutím živočišných výrobků, výrobků z

kožešin, jakož i aktivně podporujte programy a organizace usilující o

humánní zacházení se zvířaty

 

3) odmítejte jakýkoliv sport a formy zábavy, které zvířata vykořisťují,

zraňují či způsobují jim bolest

 

4) podporujte zákony a aktivně přispívejte k zavedení zákonů na ochranu

zvířat používaných ve výzkumu v laboratořích, odmítejte používání

testované kosmetiky a dalších chemických výrobků, požadujte zákaz

pokusů způsobujících bolest a utrpení a podporujte výzkum alternativních

metod a jejich uvádění do praxe

 

5) aktivně bojkotujte instituce a programy, které způsobují ničení přírody,

vedou k vybíjení divoké zvěře, a ohrožují zdroje jejich obživy a jejich přežití

 

Děkujeme, Chrám živočichů /www.chram.eu/

 

Ke stažení zde

 

Návod k SPOLUžití

Návod k SPOLUžití od organizace na ochranu zvířat Chrám živočichů vychází z textu: Výzva církví k soucitu ke zvířatům.

bottom of page