Počet zvířat zabitých za minutu.

Málokdo tuší, že pro spoustu zvířat je díky člověku každá minuta zbytečným utrpením a bolestí.

Pomozte to změnit.