top of page

Nepřehlédli jste (43. týden)?Jedna z velmi snadných cest jak pomoci ostatním zvířatům, sobě i planetě.

https://www.chram.eu/post/jedna-z-velmi-snadn%C3%BDch-cest-jak-pomoci-ostatn%C3%ADm-zv%C3%AD%C5%99at%C5%AFm-sob%C4%9B-i-planet%C4%9B


«Odložit předsudky a poctivě pracovat – především na sobě.» Rozhovor s Pavlem Milkem.

https://www.chram.eu/post/odlo%C5%BEit-p%C5%99edsudky-a-poctiv%C4%9B-pracovat-p%C5%99edev%C5%A1%C3%ADm-na-sob%C4%9B-rozhovor-s-pavlem-milkem


Nový český dokumentární film Svědectví bude mít brzy premiéru v kině Bio Oko na Praze 7.

https://www.chram.eu/post/nov%C3%BD-%C4%8Desk%C3%BD-dokument%C3%A1rn%C3%AD-film-sv%C4%9Bdectv%C3%AD-bude-m%C3%ADt-brzy-premi%C3%A9ru-v-kin%C4%9B-bio-oko-na-praze-7


„Je nám to velice líto, ale bohužel musíme potvrdit informaci, že na naší farmě byla potvrzena ptačí chřipka. Což pro nás znamená..., že bohužel přijdeme o všechna zvířata,“ avizovali farmáři ve čtvrtek s tím, že příští rok chtějí chov obnovit.

Budeme se modlit, aby k obnovení chovu už nedošlo.

https://www.chram.eu/post/my-se-budeme-modlit-aby-k-obnoven%C3%AD-chovu-u%C5%BE-nedo%C5%A1lo


Pět filmů k zocelení - než uvidíte Svědectví.

https://www.chram.eu/post/p%C4%9Bt-film%C5%AF-k-zocelen%C3%AD-ne%C5%BE-uvid%C3%ADte-sv%C4%9Bdectv%C3%AD


Mariášové karty Chrám živočichů.

https://www.chram.eu/tr%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B


VOLÁNÍ S.O.S. POMOC zde: https://www.chram.eu/sos

5 zobrazení0 komentářů
bottom of page