top of page

Nepřehlédli jste (17. týden)?Ve Španělsku v rámci nové právní úpravy budou mít domácí zvířata stejná práva jako lidé.

https://www.chram.eu/post/ve-španělsku-v-rámci-nové-právn%C3%AD-úpravy-budou-m%C3%ADt-domác%C3%AD-zv%C3%ADřata-stejná-práva-jako-lidé


Nabízíme k prodeji luxusní mariášové karty ve speciální edici Chrám živočichů.

https://www.chram.eu/post/nabi-zi-me-k-prodeji-luxusni-maria-s-ove-karty-ve-specia-lni-edici-chra-m-z-ivoc-ichu


Velryby černé jsou na pokraji vyhynutí.

https://www.chram.eu/post/velryby-c-erne-jsou-na-pokraji-vyhynuti


Konec doby klecové.

https://www.chram.eu/post/konec-doby-klecové


VOLÁNÍ S.O.S. POMOC zde: https://www.chram.eu/sos

5 zobrazení0 komentářů
bottom of page