top of page

Návod k SPOLUžití

Aktualizováno: 13. 1. 2022Chrám živočichů

předkládá všem slušným lidem, lidem víry a představitelům

českých a slovenských církví:


Návod k SPOLUžití


Slovo úvodem


Věříme ve výjimečnost člověka - v jeho nekonečnou možnost rozdávat dobro, lásku i milosrdenství. Ač rozdílného vyznání nebo hodnot, většina chrání svou rodinu, zastává se slabších nebo odmítá zbytečné zlo i bolest… Na základě vnitřního přesvědčení a dostupných vědeckých

poznatků předkládáme, že i ostatní zvířata (jakožto součást Stvoření) jsou stejně jako lidé opatřena vnitřní hodnotou a mají nárok na svobodný, jim přirozený život. Člověk, na rozdíl od nich, má tu schopnost svobodu dát a zmírnit tak zbytečné týrání a vykořisťování. Vždyť ve světě stále narůstajícího násilí vůči ostatním, sobě samým a přírodě, je nutné zbavit se předsudků a obnovit náš soucit se vším, co má život. Tento závazek slitování máme možnost projevit u těch nejzranitelnějších mezi námi -

u ostatních živočichů.


S vědomím toho, že člověku, jako jedinému druhu na Zemi, je Bohem uložen závazek péče o všechno Stvoření, jehož podstatnou částí jsou divoká, domestikovaná a takzvaná hospodářská zvířata, je obzvláště církvím ukládána povinnost ochrany těchto bezbranných tvorů.


Chrám živočichů tak předkládá jednotlivým církvím, jejich čelním představitelům, všem slušným lidem a lidem víry tento


Návod k SPOLUžití:


1) uplatňujte svůj vliv při zavádění zákonů na ochranu zvířat proti krutosti, organizujte programy humánní výchovy, podporujte a propagujte sterilizaci domácích zvířat a adopci zvířat z útulků


2) vzhledem k nesmírnému utrpení takzvaných hospodářských zvířat v dnešním systému velkochovů a továrních farem a k utrpení zvířat na kožešinových farmách, čiňte morálně odpovědná rozhodnutí při volbě potravy a odívání, a to odmítnutím živočišných výrobků, výrobků z kožešin, jakož i aktivně podporujte programy a organizace usilující o

humánní zacházení se zvířaty


3) odmítejte jakýkoliv sport a formy zábavy, které zvířata vykořisťují, zraňují či způsobují jim bolest


4) podporujte zákony a aktivně přispívejte k zavedení zákonů na ochranu zvířat používaných ve výzkumu v laboratořích, odmítejte používání testované kosmetiky a dalších chemických výrobků, požadujte zákaz pokusů způsobujících bolest a utrpení a podporujte výzkum alternativních metod a jejich uvádění do praxe


5) aktivně bojkotujte instituce a programy, které způsobují ničení přírody, vedou k vybíjení divoké zvěře, a ohrožují zdroje jejich obživy a jejich přežití


Děkujeme, Chrám živočichů /www.chram.eu/


Ke stažení zde


Návod k SPOLUžití od organizace na ochranu zvířat Chrám živočichů vychází z textu: Výzva církví k soucitu ke zvířatům.

302 zobrazení0 komentářů
bottom of page