top of page

“Jak všichni společně hledáme pomoc pro své zdraví”

Aktualizováno: 6. 7. 2023

Rozhovor s filosofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem.Velmi si vážíme toho, že jste se (námi) nechal znovu “odchytit” a poskytl svůj drahocenný čas k novému rozhovoru pro Chrám živočichů. Nahlédneme-li do Vašeho měsíčního programu na stránkách duchovní univerzity, je jasné, že trávíte většinu času na cestách po republice. Kolik toho přibližně najedete? Využíváte, kromě nutného řízení vozu, čas při přesunu ještě nějak jinak? Relaxem, studiem textů nebo třeba poslechem audioknih…?

Je pravdou, že v době postcovidové se cestování velmi, velmi zmenšilo a pro osobní důvody prakticky automobil nepoužívám. Číst knihy za jízdy se nedoporučuje ale během let se člověk naučí zcela věnovat řízení, přesto to může být i jistá forma bdělé meditace. Všichni máme JSEM, s jehož pomocí mohou zaznít ty nejvýznamnější „audioknihy“, je to jen jiný způsob. Je to tak trochu ženský svět - to jen někteří muži nedokáží vnímat více věcí naráz. Pokud se týká přednášek a dalších aktivit, je to výzva, odpovědnost, abych byl co nejprospěšnější, a tak se tomu cele věnuji.
Samozřejmě musím odpočívat občas aspoň na chvilinku se zastavit. Můj den naplňuje mnoho dalších aktivit, také příprava kongresu, který proběhne v Praze a bude opravdu celosvětovou akcí atd., i práce v BCSP.

Jak jste sám zmínil, důležitou “zastávkou” bude bezesporu Vámi chystaný zářijový Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023 (www.mkz2023praha.cz ). Můžete tuto akci představit a seznámit tak čtenáře, o co přesně se jedná a jakým způsobem bude kongres probíhat?

Ano. Kongres probíhá v duchu hesla: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21 století – Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost.
Každý se může přihlásit jako divák ZDARMA. Jen málokdy se vám naskytne příležitost účasti na tak významné akci, kde můžete získat zásadní informace pro posílení svého zdraví.
Hlavním cílem toho kongresu, je přinést relevantní ověřené informace do naší republiky z oblastí TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny). Vystoupí veliké množství uznávaných světových odborníků, – profesorů od Ameriky – Cornelova univerzita, po Velkou Británii – Cambridge, přes australské univerzity, a univerzity z Německa, Dánska, Austrálie, Kanady, Švýcarska, Indie spolu s praktiky tradiční komplementární a integrativní medicíny. Spolupořadatelem u je ANME – největší evropský svaz pro přírodní medicínu. Partnery kongresu jsou nadnárodní organisace EUROCAM, SALUS, EUAA a další. Záštitu nad kongresem převzal prof. MUDr. Julius Špičák CSc., podporu a záštitu poskytlo Hlavní město Praha.
V neposlední řadě je cílem vytvářet prostor pro komunikaci mezi našimi obory – TCIM (tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny) a medicíny EBM – medicíny založené na důkazech tak, aby pacienti mohli mít z těch oborů co největší prospěch.

Jak moc náročné je být pořadatelem takové události? V čem jsou největší překážky a kde se naopak dostává pomoci?


Pořádání tohoto kongresu jest samozřejmě velmi náročnou prací, protože kongres se již dostává svou velikostí a personálním obsazením do třídy velkých mezinárodních kongresů – jako je londýnský kongres a další. Přináší to veliké množství korespondence, příprav atd. Tato práce musí udělat, je to pro naše zdraví důležité a umožní to najít pro mnoho lidí úlevu v jejich obtížích.
Důležité je také opravit názory na oblast alternativy, která je u nás vnímána spíše jako oblast šarlatánů, podvodníků, kteří chtějí těžit z lidského neštěstí. Situace je ale ve skutečnosti naprosto opačná. Nejenom, že všechny významné organizace jako WHA, WHO, Evropská komise doporučují národním vládám zařazovat obory TCIM do národních zdravotních systémů. V nejvýznamnějších medicínských databázích, jako je Pabmed a Cochrein, najdeme dnes již tisíce kvalitních vědeckých studií dokazujících účinnost TCIM. Je zde také výrazný zájem veřejnosti o tyto obory a množství výzkumných center ve světě. Významné světové univerzity přednášejí tyto obory ve svých studijních programech.

Komu je kongres primárně určen?


Kongres je určen úplně všem. Nepatří mezi kongresy, které jsou věnovány pouze úzkému vědeckému oboru. Myslím, že každý v programu kongresu může najít to, co ho bude zajímat, příspěvky jsou opravdu pestré. Kongres ve dnech 15.9. –17.9. 2023 je pro diváky online zdarma – stačí se pouze přihlásit zde: https://www.mkz2023praha.cz/prihlaska a tím je vše hotovo. Pak již nezbývá, než si vybrat z programu osobnosti nebo témata, která nás zajímají.

Bude se kongres nějak významně lišit od předešlého ročníku?


Ano bude, a to významně. Jedná se o hybridní formu, která umožňuje také osobní účast členů předsednictva. Jejich seznam naleznete zde. Budou mít své přednášky v hlavním přednáškovém sále, což je jistě mnohem výhodnější než v době covidové. Umožní to jistě lepší interakci mezi návštěvníky i lepší výměnu zkušeností mezi jednotlivými odborníky, což je na každém kongresu nejdůležitější, leckdy tzv. coffeebreak čili čas na kávu, bývá tím nejpřínosnějším. 😊

V rámci výše zmiňované akce se lidé mohou seznámit s různými druhy alternativní medicíny, ať už jde o homeopatii, ajurvédu nebo tradiční čínskou medicínu. Která z nich, pokud to lze říci, je Vám nejbližší a proč?


Nemám nějakou nejbližší metodu. Sám jsem odborníkem v oblasti biotroniky, jejímž zakladatelem byl pan Josef Zezulka. Jsem jeho pověřeným pokračovatelem. Nevnímám rozdíly, pokud je tu pomoc, která je reálná, která je dokazatelná, je každý obor důležitý. Není to o tom, kdo z koho, ale je to o tom, jak všichni společně, hledáme pomoc pro své zdraví.

Co podle Vás chybí současné klasické medicíně? Jsou podle Vás čeští lékaři a otevřeni propojit ji s tou alternativní?

Podívejte se na předsednictvo kongresu, které naleznete na našich internetových stránkách www.mkz2023praha.cz/#clenove a klikněte si na kteréhokoliv z jeho členů. Uvidíte jejich odborné životopisy, které jsou velmi obsáhlé, jejich vědecká odborná historie je tedy nesmírně, nesmírně atraktivní a jsou opravdu z celého světa. Je důležité, představit realitu TCIM, která se stává v poslední době dokonce i určitým trendem v celosvětovém měřítku. Postupujeme přesně v tomto duchu.

Ještě zpět k této akci, konkrétně které významné osobnosti, možná nám ale neznámé, tam můžeme spatřit či slyšet?


Zmínil bych Johna Hugese, který je vedoucím výzkumu v Royal London Hospital for Integrated Medicine (londýnská královská nemocnice). Prof. Madan Tangavelu z Gambridge je významným genovým biologem. Bhaswati Bhattacharya z Cornellovy univerzity z USA je univerzitní pracovnicí a velmi významnou odbornicí z oblasti TCIM v USA. Pan prof. Avni Salli je nazýván v Austrálii otcem alternativní medicíny. Je rovněž významný vědec – výzkumný pracovník.
Řada z těchto lidí, kteří zde vystoupí, mají také své vědecké hodnosti, a tedy nemůžou být rozhodně nazýváni za „ezoterní pomatence“.

Na závěr bych se rád vrátil do Vašeho vozu – co Vás přiměje zastavit a na chvíli si odpočinout? Děkuji za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů na Mezinárodním kongresu zdraví!


Když pracujete pro myšlenku, kterou jste přijali, tak už tolik nepočítáte hodiny a minuty. Jistě, že musíte občas zvolit nižší rychlost, ubrat plyn a počkat až se věci uklidní. To je tak u každého z nás. Myslím si, že tedy můj vůz přibrzdí po kongresu. Snad dojde i na krátkou dovolenou.
Přeji čtenářům to nejlepší a těším se na online setkání na stránkách kongresu 15. 9. – 17. 9. 2023.

Děkuji za rozhovor,

Lubor Vinický

412 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page