top of page

Úryvek rozhovoru s Pavlem Milkem.


Brzy si budete moci přečíst skvělý rozhovor "Odložit předsudky a poctivě pracovat – především na sobě" s teologem a farářem pravoslavoslavné církve Pavlem Milkem.


Přečtěte si naše předchozí rozhovory se zajímavými osobnostmi:


"Snaž se poznat sebe jako vše." Rozhovor s Tomášem Pfeifferem.

https://www.chram.eu/post/snaž-se-poznat-sebe-jako-vše-rozhovor-s-tomášem-pfeifferem


"Svět dětství - obrovský čas až do večera." Rozhovor s Tomášem Pfeifferem.

https://www.chram.eu/post/svět-dětstv%C3%AD-obrovský-čas-až-do-večera-rozhovor-s-tomášem-pffeiferem


"Milosrdenství se má vztahovat na všechny živé tvory." Rozhovor s Janem Zámečníkem.

https://www.chram.eu/post/milosrdenstvi-se-ma-vztahovat-na-vs-echny-z-ive-tvory-rozhovor-s-janem-zámečn%C3%ADkem


«Nebuďte nabubřelí, milujte nás, jako milujete sebe.» Rozhovor s Petrem Vachlerem.

https://www.chram.eu/post/nebuďte-nabubřel%C3%AD-milujte-nás-jako-milujete-sebe-rozhovor-s-petrem-vachlerem


«Všechno je všechno, o tom nemůžou být žádné pochyby.» Rozhovor s Matúšem Kocianem.

https://www.chram.eu/post/v%C5%A1echno-je-v%C5%A1echno-o-tom-nem%C5%AF%C5%BEou-b%C3%BDt-%C5%BE%C3%A1dn%C3%A9-pochyby


«Udržet si duševní zdraví vyžaduje duševní zdraví.» Rozhovor s Tomášem Pfeifferem.

https://www.chram.eu/post/udr%C5%BEet-si-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-vy%C5%BEaduje-du%C5%A1evn%C3%AD-zdrav%C3%AD-rozhovor-s-tom%C3%A1%C5%A1em-pfeifferem


«Zvířata jsou úžasné bytosti.» Rozhovor s Eliškou a Annou Víravovými.

https://www.chram.eu/post/zv%C3%AD%C5%99ata-jsou-%C3%BA%C5%BEasn%C3%A9-bytosti-rozhovor-s-eli%C5%A1kou-a-annou-v%C3%ADravov%C3%BDmi


«Mít zdravé oči, a přesto nevidět.» Rozhovor s Pavlem Houdkem, autorem knihy Jak na veganství.

https://www.chram.eu/post/m%C3%ADt-zdrav%C3%A9-o%C4%8Di-a-p%C5%99esto-nevid%C4%9Bt


«Dveře se otevřou pouze jednou.» Rozhovor s Renátou V. o osvobození slepic.

https://www.chram.eu/post/dveře-se-otevřou-pouze-jednou-rozhovor-s-renátou-v-o-osvobozen%C3%AD-slepic?fbclid=IwAR1do8OS2m4O7GiDJqFv2tFFINB8leSbRFS6IbWq-ZAphOE8JPCkA4F0yek


 

Mariášové karty Chrám živočichů.

V prodeji na tržišti na: https://www.chram.eu/tržiště


VOLÁNÍ S.O.S. POMOC zde: https://www.chram.eu/sos

20 zobrazení0 komentářů
bottom of page